Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky soutěže mezi školami ve sběru papíru

 

 žená paní ředitelko, pane řediteli,

 

 

dovolte nám, abychom Vás seznámili s konečnými výsledky soutěže ve sběru papíru a plastů, které se Vaše škola zúčastnila. V první řadě Vám chceme velmi poděkovat za zapojení do druhého ročníku naší soutěže. Jsme rádi, že své žáky vedete k třídění odpadu a k ekologickému chování. Vyřiďte Vašim žákům naše poděkování a ocenění jejich přístupu a velmi dobrých výsledků

 

 

Výsledky 3. ročníku soutěže ve sběru papíru a plastů

 

  • Na prvním místě v soutěži o největší celkové množství nasbíraného papíru a plastů se umístila Základní škola Polabiny I, Družstevní 305, 53009 Pardubice-Polabiny   s celkovým množstvím 52 480 kg nasbíraného papíru a plastů.

 

  • V soutěži o největší množství nasbíraného papíru a plastů v průměru na jednoho žáka se na prvním místě umístila Základní škola Dolní Ředice, Holická 147, 53375 Dolní Ředice s množstvím 571 kg nasbíraného papíru a plastů na jednoho žáka.

 

Umístění vaší školy naleznete v tabulce výsledků, která je přílohou tohoto dopisu.

 

Obě vítězné školy kontaktujeme a dohodneme způsob čerpání finanční odměny ve výši 10.000 Kč, která je s vítězstvím v soutěži spojena. V souladu s pravidly dle čl. 9 technických podmínek, lze odměnu čerpat formou sponzorského daru účelově vázaného na podporu vzdělávání – např. na nákup vybavení atd. nebo lze v uvedené hodnotě dodat materiální vybavení dle výběru školy.

 

Všem ostatním školám nabízíme možnost bezplatné exkurze v Dopravním a recyklačním centru naší společnosti v Pardubicích - Černé za Bory, kde se vytříděné odpady dále zpracovávají.

 

Ještě jednou děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na její další ročník.

   

V úctě

 

Marius Pedersen a.s.

Dopravně recyklační centrum

 

Bc. Radek Sokol

oblastní manažer

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec Králové, IČ 42194920, zapsaná u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

kontaktní adresa: Dělnická 380 , 533 01 Pardubice, tel. 466 053 830, fax: 466 053 831,

e-mail: mppardubice@mariuspedersen.cz, www.mariuspedersen.cz