Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality 2016/2017

1. 7. 2017

Krásné prožití letních prázdnin

přejí všem návštěvníkům stránek

žáci a zaměstnanci ZŠ Dolní Ředice.

 

Obec Dolní Ředice vyhlásila fotosoutěž

"Léto 2017 u nás v Dolních Ředicích".

Mohou se zapojit i žáci naší školy. Každý žák může poslat maximálně tři fotografie v digitální podobě na adresu školy zsdolniredice@seznam.cz do 31.8.2017. Hromadně potom škola zajistí zpracování v papírové podobě a 4.9. předá na obecní úřad. Do emailu je nutné napsat jméno, věk, telefonní číslo, název fotografie, místo  a datum fotografování.

 

                                           DIVADLO

žáků školy dolnoředické vás zve na pohádku

"O babě vrbové a dubové"

Přijďte se všichni podívat,

my pohádku vám budem hrát.

V hospodě naší "U Desatera"

koná se velká premiéra.

28. června 2017 od 18. hodiny

zveme na představení všechny občany naší dědiny.

 

V úterý 13.6. od 8 hodin proběhne fotografování tříd. Potom se žáci zúčastní akce "Myslivost", která je pořádána v Dolních Ředicích.

 

Z žáků 1. ročníku se stali čtenáři! Dokážou přečíst stránku ze slabikáře bez chyby, proto mohli být přivítáni v místní knihovně jako čtenáři. Mají možnost si půjčovat knížky.

6.6. žáci 3. a 4. ročníku navštívíli dopravní hřiště, kde si vyzkoušeli jízdu na kole pod dohledem policisty.

 

Od 28.5. do 2.6. jsme strávili krásné slunečné dny v Janských Lázních ve škole v přírodě. Fotografie v nezmenšené podobě si můžete prohlédnout na:

http://zakladniskoladr.rajce.idnes.cz/.

 

25.5. byl ukončen plavecký výcvik v Plavecké škole ve Vysokém Mýtě.

 

23.5. se žáci zúčastnili florbalového turnaje škol Holicka. Umístili se na 4. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Poděkování patří i panu Petru Kudrnovi, který žáky trénuje ve florbalovém oddíle při TJ Sokol Dolní Ředice.

 

V úterý 2.5. byla vyhodnocena soutěž ve sběru papíru. Celkem bylo odevzdáno 12 805 kg. Zúčastnili se všichni žáci školy. Průměr na žáka je 261 kg. Děkujeme za spolupráci rodičům a občanům Dolních Ředic.

 

Konzultační hodiny se konají ve čtvrtek 20.4.2017. Zkoušíme poprvé rezervační systém přes internet.V záložce KONZULTAČNÍ HODINY si můžete rezervovat čas, který vám vyhovuje. Snad se nám systém osvědčí.

 

3. a 4. dubna proběhl zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018. Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání je zveřejněno na úřední desce.

 

Od 3.4. do 31.5.2017 bude uzavřena silnice Časy – Horní Ředice. Objížďka povede přes Dolní Ředice. Z důvodu vyššího provozu před školou zajistil OÚ dohled u přechodu pro chodce v době od 6,50 do 8,00 hodin. Další dohled bude zajištěn v 15,00 a v 16,00 hodin vychovatelkami školní družiny. Žáci musí dbát na zvýšenou opatrnost v silničním provozu v celé obci.O této situaci byli dne 29.3.2017 poučeni.

 

29.3. byla vyhodnocena soutěž Šikovné ruce, zúčastnili se jí všichni žáci. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout výrobky na téma "Pohádky".

 

28.3. žáky zaujal hudební pořad "Šel tudy", ve kterém viděli i slyšeli spoustu hudebních nástrojů.

 

17.3. se žáci školy zúčastnili soutěže Matematický klokan. Nejvíce se dařilo těmto žákům:

Kategorie Mravenec I. ročník

1. místo Chovanová Adéla     45 bodů

         Koubek Matěj

         Nešetřilová Natálie

2. místo Skalický Vojtěch     42

             Udržalová Elen

3. místo Collia Valeria          41

Kategorie Cvrček II. a III. ročník

             II.ročník                                           III. ročník

  1. místo    Dolečková H. 47        1.  Chovanová L.    67 
  2. místo    Špinar Matěj  36        2.  Valský Richard   55
  3. místo    Kamanová L. 29        3.  Merta Jan           44

 

Kategorie Klokan  IV. a V. ročník

  1. místo Mňuková Veronika     75
  2. místo Nešetřilová Nikola      64 
  3. místo Šimonová Barbora     57

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ ŘEDICE, OKRES PARDUBICE

ZVE RODIČE ŽÁKŮ I ŠIROKOU VEŘEJNOST

NA PŘEDNÁŠKU

BEZPEČNOST INTERNETU

A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, KYBERŠIKANA

 ÚTERÝ 14. BŘEZNA 2017 OD 19 HODIN

SÁL OBECNÍHO HOSTINCE V DOLNÍCH ŘEDICÍCH

Účast je vhodná i pro mládež starší 15 let.

Dotazy je možné připravit si před přednáškou.

 

Laktea, o.p.s., která nám dodává školní mléko, vyhlásila soutěž. Pravidla najdete na www.fitkonto.cz. Soutěž probíhá od 6.2. do 19.3.2017.

 

Karneval školní družiny se koná v pátek 24.2. od 13 do 16 hodin v tělocvičně školy. Letošní téma masek - pohádky.

 

V pondělí 13.2. se uskutečnila přednáška pro žáky 3. a 4. ročníku o nebezpečí kyberšikany.

Žáci 1. a 2. ročníku se dozvěděli, jak mají pečovat o svůj chrup v programu "Veselé zoubky".

 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se v souladu s novelizovanými právními předpisy uskuteční až v dubnu. V ZŠ Dolní Ředice proběhne zápis v pondělí 3.4. a v úterý 4.4.2017 od 14 do 17 hodin v budově školy.

 

1. pololetí bude ukončeno rozdáním vysvědčení v úterý 31.1. během dopoledního vyučování. Pro děti je objednána "Dřevíčková dílna", kde si vyrobí jako odměnu za práci v 1. pololetí dřevěnou hračku (hrazeno z prostředků SRD).

Provoz školní družiny je beze změny. Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 3. února.

 

 

Radostné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2017

přejí

všichni ze ZŠ Dolní Ředice

 

Ve čtvrtek 22.12. ukončíme adventní období v naší škole návštěvou filmového představení Anděl Páně 2. Žáci dostali vstupenku do kina jako dárek za sběr papíru, kterého se všichni zúčastnili.

21.12. v 10 a v 18 hodin se v sále místního hostince uskuteční vystoupení všech žáků školy "Živý betlém".

6.12. zhlédli žáci 1. a 2. ročníku v MŠ představení "Jak chtěl Rarášek odnést Bětku".

5.12. dostaly děti sladkou odměnu za výkony, které předvedly při Čertovském divadlení.

28.11. se uskutečnil další ročník pěvecké soutěže "Ředický slavík". Všichni zpěváci byli odměněni keramickým slavíkem. Z každého ročníku nejlepší zpěváci poustoupili do soutěže "Perníkový slavík", kde poměřili své pěvecké dovednosti se žáky ze ZŠ Ostřetín, ZŠ Horní Jelení a ZŠ Horní Ředice.

V pátek 18.11. od 8 hodin je pro žáky objednána výstava Svět ve 3D s projekcí 3D kina. Akce se uskuteční v tělocvičně základní školy.

Děti se tu zábavnou formou seznámí s principem prostorového vnímání. Na výstavě si budou děti prohlížet stereoskopické obrázky pomocí anaglyf brýlí, bez brýlí za použití lentikulární fólie, meoskopu a další. Dále bude na výstavě ukázka "prostorového hologramu" který diváci mohou pozorovat ze všech 4 stran. Zajímavým exponátem výstavy je ukázka "virtuální reality". Pomocí brýlí pro zobrazení virtuální reality se diváci přenesou do jiného prostředí. Ať se jedná o prohlížení panoramatických fotografií nebo videa, diváci jsou součástí obrazu. Tím pádem se mohou rozhlížet kolem sebe a mají dojem, že jsou součástí děje.


 

14.11. se šest žáků zúčastnilo florbalového turnaje, který je organizován pro 1. stupeň základních škol. V konkurenci velkých škol se naši florbalisté umístili na 4. místě.

 

9.11. byl pro žáky připraven projektový den "Zpátky do pohádky".

 

25.10. byla vyhodnocena soutěž ve sběru papíru. Zúčastnili se všichni žáci školy a byli odměněni pozvánkou do kina na film Anděl Páně 2. Celkem bylo odevzdáno 10 440 kg papíru. Průměr na žáka je 222 kg. Všem, kteří nám pomohli, děkujeme.

 

24.10. v rámci projektového dne "Ochrana člověka za mimořádných událostí" nás navštívili profesionální hasiči z Holic a seznámili žáky se svou prací a předvedli vybavenDí hasičských aut.

 

V pátek 21.10. se všichni žáci školy během dopoledního vyučování zúčastní projektového dne "My s Evropou, Evropa s námi", který organizuje ZŠ Holice, Komenského ul.

 

V pátek 14.10.  v rámci projektu "Poznáváme Ředice" zhlédnou žáci výlov Ředického rybníka.

 

V pondělí 17.10. a v úterý 18.10. se koná tradiční podzimní sběr starého papíru od 14 do 17 hodin ve dvoře základní školy.

 

Při příležitosti Srazu rodáků a přátel obce Dolní Ředice 1.10.2016 od 14,30 do 18 hodin bude den otevřených dveří v naší škole. Budou vystaveny fotografie z historie školy. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Na úterý 27.9. je připraven pro žáky školy zábavný podvečer se školní družinou.

 

20.9. žáci 1. a 2. ročníku zhlédli v MŠ pohádku "Jak si zajíci hráli na školku".

 

13.9. byl pro žáky objednán program o zvířatech z naší přírody. Mohli si prohlédnout poštolku, káně, orla, sovu, volavku, čápa a lišku. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o jejich životě.

 

Pro školní rok bylo zvoleno téma "Zpátky do pohádky".

 

Ve čtvrtek 1. září v 8 hodin bude zahájen nový školní rok 2016/2017.

Žáci dostanou přihlášku do školní jídelny a školní družiny, na které si budou moci přihlásit oběd a pobyt ve školní družině od pátku  2. září. Stravné za září se platí 8.9. v mateřské škole.

Úspěšný nový školní rok všem žákům a studentům přejí zaměstnanci ZŠ Dolní Ředice.