Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí

9. 4. 2019

Základní škola Dolní Ředice, okres Pardubice

Holická 147, 533 75 Dolní Ředice

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolní Ředice, okres Pardubice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Dolní Ředice, okres Pardubice od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:

 

  1.  1/2019
  2.  2/2019
  3.  3/2019
  4.  4/2019
  5.  5/2019
  6.  6/2019

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Dolní Ředice, okres Pardubice ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského 125, 532 11 Pardubice.

V Dolních Ředicích 9.4.2019

Mgr. Jitka Nalezencová

Vyvěšeno: 9.4.2019

Sejmuto:

 

 

S D Ě L E N Í

Obec/Škola                             Základní škola Dolní Ředice, okres Pardubice

IČO                                        750 19337

se sídlem                                 Holická 147, 533 75 Dolní Ředice

zastoupená                               Mgr. Jitkou Nalezencovou

sděluje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

pro ni bude od 25. května 2018 vykonávat pan/paní:

Titul, jméno a příjmení:             Bc. Kristýna Vodrážková

E-mailová adresa:                    kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz

Číslo mobilního telefonu:          608 980 091

V Dolních Ředicích      3.5.2018

Mgr. Jitka Nalezencová

ředitelka